Sizing Chart

Hattstorleken mäter du med ett måttband, vågrätt runt huvudet från mitten av pannan, där huvudet är som bredast. Dra inte åt måttbandet alltför hårt. Om du får mått mellan två hela centimeter, avrunda till det högre måttet.

Har du inget måttband kan du mäta med ett snöre, som du sedan mäter med linjal eller tumstock.

/

To measure your hat size, wrap a tape measure around your head just above your ears. The tape should fit comfortably – not too tight. Round up to the nearest size.

If you have no tape measure, you can measure with a string, which you then measure with a ruler.

 Size guide for Adults

Head Size (cm)

Head Size (Inches)

Generic Hat Size

54   

21 1/4

XS

55   

21 5/8

S

56   

22   

S

57   

22 1/2

M

58

22,75

M

59   

23 1/4

L

60   

23 5/8

L

61   

24   

XL

62   

24 1/2

XL

63   

24 3/4

XXL

 

Size guide for children

Size Approximate age
42 0-4   months
44 4-6   months
46 6-9   months
48 9-18 months
50 1,5-2 years
52 2-3 years
54 3-6 years
56  6 years and above
   

 

Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart