Since 1885

Svenska
Historien om CTH Ericson 

CTH Ericson of Sweden AB är ett företag med anor, redan 1885 etablerade grundaren Carl Theodor Ericson en hatt- och mössaffär som är det direkta ursprunget till det nuvarande företaget.

I början av 1900-talet utökade CTH sin verksamhet från att endast ha affär till att börja tillverka egna hattar och mössor. Verksamheten växte och på 1950-talet uppgick antalet anställda till 230 personer. På den tiden var CTH Borlänges största arbetsplats för kvinnor. Än idag får vi höra många historier om farmödrar och mostrar som har varit med och bidragit till CTH:s historia.

Fram till slutet av 90-talet tillverkades samtliga CTH:s kepsar och studentmössor i fabriken i centrala Borlänge.  Idag tillverkas ett antal utvalda specialmodeller i Borlänge och i övrigt använder vi oss av ett fåtal leverantörer inom Europa som kan leva upp till den kvalitet på sömnaden som en CTH-keps kräver. Vi strävar efter att använda tyger och andra tillbehör med ursprung i Europa, allt för att kunna erbjuda en så närproducerad produkt som möjligt.

Idag, mer än 130 år senare, fortsätter vi att leverera kepsar och hattar till svenska folket. Skillnaden då från nu är att CTH:s kepsar numera även går att återfinna i stora delar av Europa och andra delar av världen. Vi hoppas att Carl Theodor skulle vara stolt!

English
Our heritage 

CTH is a distinguished heritage company, already in year 1885 the founder Carl Theodor Ericson established a hat and cap store that is the direct origin of the current business.

In the early 1900s CTH expanded its business from simply having the store to start making his own hats and caps. The business grew and in the 1950s the number of employees was 230 people. At the time, CTH was the largest workplace for women in Borlänge. Even today, we hear many stories of grandmothers and aunts who have been involved and contributed to CTH's history.

Until the late 90th century CTH's produced all hats and student caps in the factory in central Borlänge. Today we produced just a number of selected special models in Borlänge. Otherwise we use a few suppliers in Europe that can deliver the quality of the sewing as a CTH cap requires. We strive to use fabrics and other supplies originating in Europe, all in order to offer such a locally produced product as possible.

Today, more than 130 years later, we continue to deliver caps and hats to the Swedish people. The difference then from now is that CTH's caps now also can be found, in the major parts of Europe and other parts of the world. We hope that Carl Theodor would be proud!

 

Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart